theREDPILLcz

Rudá kapsle reálné sociální dynamiky; sexuální strategie racionálního muže.Padesát odstínů rudé 4

Již pohled na ženské tělo poučuje, že žena není určena ani k velikým duševním ani tělesným pracem.
Arthur Schopenhauer

Úvodem

Vzhledem k tomu, že lidé absolutně milují maximy, v jejich stručnosti a údernosti, připravil jsem další rundu.

Maximy, neboli životní pravidla (morální zásady), tvořící hlavní stať této série článků jsou sesbírány za účelem vzdělání mužů o přirozené nátuře žen, a stejně tak povaze vztahu jich samých k ženám. Jedná se o volnou sbírku formulací. Předností takového formátu je snadné čtení. Stejně tak jsem zde přijal za svou stručnost podání a obecnější formulaci v naději, že nejprominentnější myšlenky zaujmou a utkví.

Seznam však není vyčerpávající a zdaleka se nedotýká vší látky dostupné k tématu. Relevantních znalostí existuje podstatně více a mnohé jsme již obsáhli ve článcích Padesát odstínů rudé 1, Padesát odstínů rudé 2 a Padesát odstínů rudé 3.

Zásady

MAXIMA #151: Jestliže se náhle přestává dožadovat tvé pozornosti, dostává se jí stejné nebo větší pozornosti jinde.

MAXIMA #152: Trvalý vztah. Závazek. Čím starší žena, tím urgentnější, čím starší muž, tím zdráhavější.

MAXIMA #153: Na všechny hrozby, naznačené i vyřčené, od ní směrem k tobě, musí být odpovězeno se stejným nebo větším důrazem.

MAXIMA #154: K pokoření ženského ega přeformuluj každou její akci jako podezřelou. Konfrontuj, neguj, neber v potaz, a zvítězíš. Krásné na této strategii je, že i když bude naprosto přesně vědět, co děláš, nijak to nesníží její efektivitu. Protože dominance je prostě dominance.

MAXIMA #155: Před cokoliv, co říká, si vlož pomyslné Právě teď se cítím tak, že… a porozumíš jí mnohem lépe, protože ženskost je náladová a vrtkavá.

MAXIMA #156: Její úmysly jsou vždy produktem její nálady, nikoliv závaznými stanovisky vyvozenými z logiky či smyslu pro čest. Změna v náladě anuluje všechny její předchozí deklarace a úmysly.

MAXIMA #157: Ženy na sobě musí tvrdě makat, aby byly sympatické a okouzlující. Muži na sobě musí tvrdě makat, aby byli šukatelní.

MAXIMA #158: Řekne-li, že potřebuje prostor nebo pauzu, neargumentuj, neprotestuj, nepros. Zcela a naprosto jí přestaň věnovat pozornost. Ztrať se úplně z jejího radaru. Výhradně lehkost, s níž zmizíš z jejího života, ji může přimět začít pochybovat o správnosti svého rozhodnutí.

MAXIMA #159: Její potřeba cítit se v bezpečí by měla převážit její dětinsky narcistní potřebu kontrolovat i věci, za něž odmítá nést zodpovědnost.

MAXIMA #160: Je nesmírně těžké pro dítě porozumět existenciálním tlakům dospělosti. Do menší, avšak stále významné, míry to samé platí o ženách vůči mužům.

MAXIMA #161: Problémy se sebedůvěrou nebrání dívce získat kvalitního muže. Nesmělost je pasivní, femininní vlastnost. Odvaha je břímě mužů.

MAXIMA #162: V minulosti každé rozbité mladé dívky s promarněným potenciálem se skrývá muž, který jí zlomil srdce, nebo mizandrická harpie našeptávající jedy.

MAXIMA #163: Přes veškerou úskočnost a zběhlost v okouzlování či klamání ostatních, není ženské pohlaví až tak dobré v rozhodování. Důvod pro obojí je stejný. Fyzicky slabšímu pohlaví je k přežití evolučně lepší se vmísit, zapadnout, nikoliv hodnotit či konfrontovat.

MAXIMA #164: Ve vztahu se ženou je tvou povinností ji pozvedat, jinak ona stáhne tebe dolů.

MAXIMA #165: Když ženy vyhrají, všichni prohrají. Včetně jich samých. Ženy jsou masochisté se sklony k sebedestrukci. Ochotně zničí sebe i každého, kdo by jim chtěl pomoci. Pokud je necháš.

MAXIMA #166: Egoistické ženy hledají vysoce hodnotného partnera, alfu, a pohrdají představou o vlastní submisivnosti. Přesně takové je ale jejich místo. Alfa si vybírá poslušnost, nehledá konflikt.

MAXIMA #167: Většina mladých dívek je nadmíru opatrných vůči mužům. Jsou jim zřejmé jejich sexuální úmysly. Avšak když přijde na zákeřné starší ženy, snažící se je zkazit, zůstávají naivní a důvěřivé.

MAXIMA #168: Muži vzkvétají jsou-li v kontaktu s realitou, ženy naopak jsou-li realitě odtažité, jelikož právě ztráta nevinnosti, která zoceluje muže, ženy ničí.

MAXIMA #169 Navzdory kulturnímu narativu, že muži jsou tím, kdo podvádí, jsou ženy viníky drtivé většiny rozvodů z nevěry. Mají řádově více příležitostí a nižší vrozený smysl pro čest. Řádné způsoby a chování se naučí jen skrze trvalou a nemilosrdnou disciplínu.

MAXIMA #170: Ženská počestnost je přímo úměrná disciplíně, které ji její muž vystaví.

MAXIMA #171: Charakterizuje-li tě jako neetického hnusného záporňáka, či jakkoliv jinak morálně zavrženíhodného, pak vyhráváš.

MAXIMA #172: Žena, pyšnící se svou schopností předstírat submisivitu, není než rafinovaný šarlatán. Jen ženský ekvivalent muže předstírajícího dominanci.

MAXIMA #173: Loajalita není ženskou přirozeností.

MAXIMA #174: Přes vehementní proklamace o opaku, ženám záleží mnohem méně na tvé etice, než na tvých genech a úspěších. A jako takové, prohřešky vůči etice vždy konstruktivně omluví, racionalizují, aby nepřekážely sklizni plodů a výsledků ostatních.

MAXIMA #175: Muži mají vést ženy. Ženy jsou ale přirozeně vychytralejší a lstivější než muži. Tudíž, nejefektivnějšími vůdci mohou být pouze hodně lstiví muži.

MAXIMA #176: Cítit se bezpečně s mužem, který by ji dovedl v mžiku zabít, je pro ženu neukojitelně afrodisiakální. Simultánní mravenčení sexuální přitažlivosti promísené se smyslností něhy je jí tím nejharmoničtějším opiátem.

MAXIMA #177: Ignoruje-li tvé shit testy, ignoruj její existenci.

MAXIMA #178: Zařídíš-li, aby to byla vždy ona, kdo zahajuje kontakt, máš vyhráno. Mezi řádky tak komunikuješ, že ji nepotřebuješ a máš jiné alternativy. Ona tím do vztahu vkládá investici, čímž se podvědomě upevňuje v přesvědčení, že tě potřebuje.

MAXIMA #179: Mužské břímě způsobilosti a potřeba dokazovat maskulinitu bývá často ženami obracena proti němu, ve snaze přimět ho k činům jdoucím proti jeho vlastním zájmům.

MAXIMA #180: Ženy jsou natolik převráceně egoistické, že bez ohledu na to, jak moc zkažené mohou být, vždy hledají nikoliv nápravu sebe sama, ale pouze touhu a přijetí od ostatních, bez ohledu na vlastní úpadek.

MAXIMA #181: Se ženou nikdy nebudeš mít klid. Vybereš-li si špatně, bude namyšlená, arogantní a náročná. Můžeš ji odkázat do patřičných mezí, bude se ale neustále bouřit. Vybereš-li si kvalitní ženu, bude jí chybět sebevědomí a bude neustále vyžadovat tvou součinnost. Taková či onaká, žena je emočně eratická, a bude konstantně a neúprosně testovat tvou autoritu a schopnost poskytovat jí pocit bezpečí skrze dominanci.

MAXIMA #182: Ženy jsou emočně sobecké, sebestředné a ani v nejmenším je nezajímají mužské emoce. Co respektují, je mužská schopnost v nich celou škálu emocí a pocitů vyvolat. Největší slabostí je pak pocit žádanosti a pocit bolesti.

MAXIMA #183: Žena, která chce válčit více než sloužit, je žena nevhodná pro vztah. Nezaslouží si ho. Viz 166.

MAXIMA #184: Pravé ženy jsou submisivní, a submisivní ženy touží po bezpečí, ne nadvládě. Předstíraná submisivita způsobuje neusmiřitelný vnitřní konflikt mezi přejatými feministickými dogmaty a jejich pravou náturou.

MAXIMA #185: Bez ohledu na povahu, každá žena touží po gaunerovi, který se nebude zdráhat zacházet s ní jako s válečnou kořistí, kterou byly její ženští předkové.

MAXIMA #186: Kvůli absenci trvalého a konzistentního narativu jsou ženské názory převážně bezcenné. Viz 155.

MAXIMA #187: Válčení se ženou nikdy neustává. I když tě opravdu potřebuje, bude s tebou stále soupeřit, bez ohledu na následky na vás obou. Nejsi-li její šéf, nejsi pro ni vůbec nic.

MAXIMA #188: Inátní masochistická nátura žen se snaží zničit nejen sebe, ale i každého muže, který by se odvážil jí pokusit zachránit. Viz 180.

MAXIMA #189: Když muž selhává pokořit femininní chaos, když tyranizující vlny jejích emocí proboří zdi, které vybudoval, nezůstává nic než spálená země.

MAXIMA #190: Nepodléhej žádným iluzím. Ženy jsou chaotickým elementem lidské rasy, muži elementem řádu. Je povinností muže zkrotit ženský chaos skrze svůj vlastní charakter a neotřesitelnou disciplínu.

MAXIMA #191: V krizi by tvůj první krok neměl směřovat k řešení problému, ale ke zvládnutí jejího emočního stavu. Až poté, co jsou její emoce srovnány, jedině pak ti dovolí přistoupit k samotnému problému. Do té doby nebude spolupracovat, v lepším případě bude panikařit a fňukat, v tom horším aktivně sabotovat tvé kroky.

MAXIMA #192: Kam je směřován zájem žen, tam to vždy skončí na emocích. Pocity jsou vším, co majorita žen zná a uznává, a i mezi těmi, které dovedou používat logiku, okamžité pocity stále stanovují primární hodnotový žebříček. Logika je pro ženskou náturu kuriozitou a zvláštností, ne-li rovnou něčím otravným.

MAXIMA #193: Předstíraná submisivita je pro inteligentní egoistické ženy efektivní nástroj k dosažení cílů.

MAXIMA #194: Musí mít neustále pocit, že tě potřebuje víc, než ty potřebuješ ji. V opačném případě nabyde dojmu, že je lepší než ty. Jako muž nemáš nárok na to někoho potřebovat. Svoboda být slabou je výhradně privilegiem žen.

MAXIMA #195: Ženská pokora je prasklinou vedoucí k mužské duši.

MAXIMA #196: Muži jsou lepší v práci, ženy v péči a výchově. Muži zvládají ekonomiku, ženy reprodukci.

MAXIMA #197: Neprodukuje-li ve tvém životě hodnoty, nebude schopná zachovat ani o ty existující. Líná žena je špatný partner, a ještě horší matka.

MAXIMA #198: Jakmile se vzájemná chemie na delší období odsexualizuje, máš problém. Vymizení flirtování předznamenává neblahý osud vztahu.

MAXIMA #199: V jistých případech musí očistná destrukce předcházet zrodu něčeho nového, optimálního. V tomto duchu, s dostatečnými schopnostmi, může muž zničit a přemodelovat ženu k obrazu svému. Avšak pokud muž dovolí ženě, aby ho zničila věz, že ona ho nechá shnít.

MAXIMA #200: Vyrovná-li se s rozchodem hodně rychle, nebyl jsi k ní dostatečně brutální.

Závěrem

Tímto nechť je výčet maxim uzavřen. Bystrý čtenář postřehl vyvstávající repetetivnost v sentimentu. Ale koneckonců, právě z té se rodí kompetence. — The Red Pill CZ


comments powered by Disqus