theREDPILLcz

Rudá kapsle reálné sociální dynamiky; sexuální strategie racionálního muže.

Padesát odstínů rudé 3

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.
Friedrich Nietzsche

Úvodem

Maximy, neboli životní pravidla (morální zásady), tvořící hlavní stať této série článků jsou sesbírány za účelem vzdělání mužů o přirozené nátuře žen, a stejně tak povaze vztahu jich samých k ženám. Jedná se o volnou sbírku formulací. Předností takového formátu je snadné čtení. Stejně tak jsem zde přijal za svou stručnost podání a obecnější formulaci v naději, že nejprominentnější myšlenky zaujmou a utkví.

Seznam však není vyčerpávající a zdaleka se nedotýká vší látky dostupné k tématu. Relevantních znalostí existuje podstatně více a mnohé jsme již obsáhli ve článcích Padesát odstínů rudé 1 a Padesát odstínů rudé 2.

Zásady

MAXIMA #101: Ženin šarm pramení z jejího štěstí. Mužův z jeho sebedůvěry. Neutišitelně hysterická žena je stejně neatraktivní jako nesmělý muž.

MAXIMA #102: Muž si svou hodnotu musí vybudovat, žena zachovávat. Z právě tohoto důvodu je věk žen tabu, zatímco mužů nikoliv. Plynutí času je pro muže mnohem přívětivější než pro ženy.

MAXIMA #103: Upínáš-li své naděje k dívce, přišel čas na jinou. Už jsi totiž prohrál, protože to ona má toužit po tobě. Buď odměnou, nikoliv soutěžícím; odměna prohrát nemůže, soutěžící prohrávají neustále.

MAXIMA #104: Ženy hrají na muže, jako Mozart hrál na piano. Muži manipulují přírodu, ženy manipulují muže. Civilizace je mužův projekt, muž ženin.

MAXIMA #105: Narcismus je oblek skvěle padnoucí mužům ale neslušící ženám. Mužský narcismus je pro ženy atraktivním, ženský narcismus je pro muže odpuzujícím.
Korolár: Muži, jejichž matky měly narcistní, Machiavellianistické a psychopatické (tzv. temná triáda) sklony jsou přitahování narcistními ženami.

MAXIMA #106: Muž musí být narcistnější než žena, aby ji přitahoval. V kulturách uctívajících ženy je průměrná žena narcistnější než její mužský protějšek. Kde tato situace nastává, obrovské davy mužů jsou považovány za neatraktivní.

MAXIMA #107: Rozdílná úroveň narcismu, tedy ženská vděčnost vůči mužské aroganci, kompenzuje rozpor mezi estetičností, krásou, ženské formy a absencí téhož u mužů. Tento vyrovnávací mechanizmus se ztrácí, jsou-li ženy srovnatelně nebo více narcistické než muži. Okázalost nikdy nepřekazila žádnému muži příležitost k sexu.

MAXIMA #108: Věnuj ženě méně pozornosti než by ráda a bude po ní toužit. Dej jí pozornosti kolik chce a nebude pro ni znamenat nic. V ženských očích strmě klesá hodnota věnované pozornosti od muže, který zareaguje na každý její rozmar. Pro muže je zde snadné být příliš velkorysý a téměř nemožné být příliš zdrženlivý.

MAXIMA #109: Co se týče žen, nároky a zásluhy nikdy nejsou v rovnováze. Vždy je přesvědčena, že si zaslouží víc, než je její skutečná hodnota.

MAXIMA #110: Dokáže-li najít způsob jak svést vinu za svá rozhodnutí na muže, udělá to. Dokáže-li pocit viny obelstít, udělá to. Ženy jsou alergické na tíhu zodpovědnosti a příčí se jim myšlenka nést odpovědnost za své činy.

MAXIMA #111: Ženy mají sklony odvádět tvou pozornost od tvých cílů. Nedopusť to.

MAXIMA #112: Rozdíly mezi dívkami a ženami nejsou zdaleka tak velké jako rozdíly mezi chlapci a muži.

MAXIMA #113: Ženská povýšeně moralistická maska není ničím jiným než mechanizmem hanbou manipulujícím muže ke vzhlížení k ní. Nestoudnost a přesvědčení o nevyvratitelnosti tvých vlastních úmyslů jí znemožní přenést část své zodpovědnosti či pocitu viny na tebe.

MAXIMA #114: Atraktivita není věc, které lze dosáhnout argumentačně. Ženu nikdy nemůže přitahovat mužská slabost, ale ženská zranitelnost pro muže přitažlivá je. Tudíž, sexuální rovnocennost nemůže existovat, neboť samý základ sexuální přitažlivosti nezbytně vyžaduje, aby břímě opory zcela nesl muž.

MAXIMA #115: Kdykoliv vyvstane problém mezi mužem a ženou, zavinění se vždy předpokládá na straně muže, nikdy ne ženy. Z tohoto důvodu je odpovědnost za vyřešení problému kladena na muže, ne ženu. I v případě, kdy je zřejmé, že za vznik problému je zodpovědná žena, politicky korektní společnost upouští od zdravého rozumu a vyžaduje nápravu po muži. Uvědomíme-li si tento fakt, je pak tak těžké dovodit, že přinejmenším na podvědomé úrovni lidé vědí, že je snazší k něčemu přinutit muže než argumentačně přesvědčit ženu?

MAXIMA #116: Ženy definují samy sebe skrze (mezilidské) vztahy. Muži skrze dosažené úspěchy.

MAXIMA #117: Ženská bezradnost je nástroj vyvolávající laskavosti a sympatii. Mužská bezradnost je obtíž vyvolávající znechucení a averzi. Žena si může vybrat být nezávislou. Muži na výběr nemají.

MAXIMA #118: Žena nechce muže, který ji potřebuje. Ženy se chtějí cítit žádané, nikoliv potřebované; to nedokážou zvládnout. Potřebovat ji znamená přijít o ni, touha přerostlá v nenahraditelnost ženy odpuzuje.

MAXIMA #119: Ženy jsou tím nebezpečnějším pohlaví, protože k existenci potřebují více prostředků než muži. Značné potřeby si žádají značnou lstivost a faleš.

MAXIMA #120: Logika je doménou mužů, lstivost je sférou žen. Um strategie vyplývá z mužské vynalézavosti.

MAXIMA #121: Sexuální atraktivita ženy je stěžejním prvkem, skrze nějž se jí všeho dostává; proto ta mizérie ošklivých žen. Je přirozeným ženským instinktem využít mužské touhy naplnit její materiální a emocionální potřeby. V opačném gardu muži využívají ženských tužeb pouze k naplnění sexuálních potřeb.

MAXIMA #122: Ženy opovrhujíce sexuální objektivizací z řad níže postavených mužů, přetvářejí své znechucení nehodnými v masku počestnosti a morální nadřazenosti. Pod ní se však ukrývá nemravná touha být stejným objektem pro mocného muže. Vysoce postaveným mužům se od té samé dostane největších perverzí.

MAXIMA #123: Ulovit nejhodnotnějšího muže je hlavním smyslem její existence. Nikdy si však nebude úplně jistá, že získala to nejlepší, co získat mohla.

MAXIMA #124: Balkóny se zdají impozantní při pohledu z ulice; ne toliko při pohledu z něj. Hypergamie znamená neuvědomovat si to.

MAXIMA #125: Soudobé ženy jsou názoru, že muži nejsou dost mužní. Soudobí muži pak, že ženy nemají dost ženskosti. Oba mají pravdu. Angrodynie sužuje tyto časy.

MAXIMA #126: Pakliže tě dívka obviňuje z nevěry, přestože jsi nic neprovedl, je velice pravděpodobné, že do tebe promítá vlastní nevěru. Viz Psychologická projekce.

MAXIMA #127: Matky dnes vychovávají ze svých synů slabochy a zoufalce, protože vidí svět jen z ženského hlediska. Z chlapce, zanechaném ve výhradní péči jeho matky, bez vnějších maskulinních vlivů, nic pořádného nebude. Ani ta nejvíce milující matka nemůže adekvátně vést svého syna, protože postrádá mentální abstrakci nutnou k pochopení a vcítění se do mužského úhlu pohledu. Jde o omezení dané náturou ženské přirozenosti, není to její vědomá volba.

MAXIMA #128: Ženy nutně potřebují, aby jejich bejvalí byli zoufalci. Jen tak si mohou udržet pocit, že udělaly správnou věc. Pokud to byť jen jeden z nich dotáhne vysoko, její hypergamie si uvědomí chybu v nastavení a postižená žena se začne topit ve výčitkách.

MAXIMA #129: Vkládáš-li svou důvěru, že pod tíhou svědomí žena udělá správnou věc, pak jsi z definice hlupák.

MAXIMA #130: Čím inteligentnější žena je, tím pohotovější je racionalizace jejích emocí.

MAXIMA #131: Spřízněná duše je špičkový výplod ženské fantazie religiózně vzývaný jejich kolektivním podvědomím. Pro muže spřízněné duše neexistují, muži mají jen ženy, které mají rádi a ženy, které rádi nemají.

MAXIMA #132: Jako muž, vyhraj či prohraj, musíš riskovat. Být spokojený, lhostejný a pasivní je privilegium žen. Muži nesou břímě výkonnosti. Podnikání riskantních kroků je jádrem osobnosti vyvstávající z maskulinity od okamžiku, kdy ti příroda přiřkla chromozomy X i Y. Pokorní a líní muži nezískají nic.

MAXIMA #133: Maskulinní ženy jsou chabou napodobeninou mužů, neboť zaujímají stejnou tvrdost a urputnosti, ale už ne soudnost a odpovědnost.

MAXIMA #134: Ženy nenávidí muže, kteří jim odmítají dát vše, co by chtěly, ale se znechucením opovrhují těmi, kteří jim odevzdají vše bez boje.

MAXIMA #135: Jak žena stárne, její potenciál přilákat partnera špičkových kvalit se snižuje. Jak stárne muž, jeho potenciál k témuž se zvyšuje. Hru konvenčních dlouhodobých vztahů hrají ženy mnohem chytřeji, jelikož do nich vstupují, jakmile jejich hodnota začíná strmě klesat, zatímco muži se vážou, přestože jejich hodnota stále stoupá.

MAXIMA #136: V otázce plodnosti a žádanosti je čas na straně mužů, nikoliv žen. Z mužského úhlu pohledu se zdá, že ženy spěchají s prohlubováním vztahu a závazku; pravdou je, že tak činí z vnímavosti k poklesu své hodnoty.

MAXIMA #137: Ve vztahu se alfa samec příležitostně vzdává rozhodování. Jde o falešné příležitosti, jako např.: výběr barvy závěsů. Pevně si ale podřizuje partnera v otázkách závažných. Ženské ego si totiž žádá iluzi slova v rozhodování.

MAXIMA #138: Vítězíš-li, ženy zajímá každé tvé rozhořčení. Prohráváš-li, jako bys byl mrtvý.

MAXIMA #139: Vítězíš-li, můžeš být sprostý, vzpurný nebo třeba delikvent, a žena se bude omlouvat za tvé chyby. Prohráváš-li, bude tě obviňovat z každé své chyby.

MAXIMA #140: Když slabý rodič ustupuje svému potomku, nedopadá to dobře pro ani jednoho z nich. Stejně tak když slabý muž ustupuje své partnerce.

MAXIMA #141: Stejně jako si muž nemůže vzít sex, nemůže si žena vzít jeho závazek. Muži svádí ženy k sexu, ženy svádí muže do závazku. Žena roztáhne, muž investuje.

MAXIMA #142: Čím méně jsi emočně přístupný, tím více je ona. Opak je také pravdou.

MAXIMA #143: Trikem k ochraně striktně mužských prostor od ženského vlivu je šokovat 99 % ženských amygdal. Zbývající jedno procento bude buď chytré, psychopatické nebo masochistické.

MAXIMA #144: Nevinnost je oblíbenou ženskou iluzí a kdykoliv přítomna, je téměř vždy právě a pouze tím, iluzí.

MAXIMA #145: Chceš-li být obdivován, nemůžeš k ní být upřímný. Upřímná pravda uráží a tváří v tvář této urážce ženský despekt nezná většího nepřítele, než toho nicotného muže, který se odvážil uvést ji v kontakt s nepohodlnou realitou.

MAXIMA #146: S rozchodem se ženy vypořádají rychleji než muži, protože je pro ně snazší najít náhradu, investují méně a jsou velice zdatné v převyprávění vlastní vzpomínek tak, aby se vytratilo vše pozitivní o předchozím partnerovi.

MAXIMA #147: Z žen jsou výteční služební, ale už ne toliko vedoucí. Není moudré dávat do rukou ženy kontrolu nad něčím, co chcete aby vzkvétalo, nebo jen aby zůstalo vcelku a funkční.

MAXIMA #148: Ženy zůstávají loajální moci. Měj ji a budeš mít je. Ztrať ji a zradí tě.

MAXIMA #149: Nejsi-li dominantní muž plný energie, nebudou tě milovat. Ženy dokáží milovat pouze muže tvrdší, než jsou ony samy. Dohoda uzavřená přes absenci této osobnostní dynamiky je dohodou o ekonomické praktičnosti, nikoliv lásky.

MAXIMA #150: Nezadaná žena nedokáže zajistit cizí investici v sebe. Nezadaný muž odmítá takovou investici poskytnout.


comments powered by Disqus