theREDPILLcz

Rudá kapsle reálné sociální dynamiky; sexuální strategie racionálního muže.Proč mě bolí oči? - Ještě jsi je nepoužíval.

Red pill/rudá kapsle je metafora, popularizovaná filmem Matrix, pro probuzení do syrové reality a osvobození se od komplexních lží a svazujících narativů. Pochopení pravdy, které samotné z člověka dělá společností nenáviděného, ne-li zločince.

Tento web je především kolekcí překladů vybraných, především kontroverznějších, článků od různých autorů manosféry. Nenabízím zde žádný konsistentní manuál nebo skripta. Cílem tohoto webu je uvést do diskuze o sexuální strategii a reálné sociální dynamice. Téma je určeno heterosexuálním maskulinním mužům, kteří se začínají stávat minoritou. To co včera bylo mužné, obrací feministický narativ v misogynii.

Zatímco zůstává původní fb stránka v limbu

https://www.facebook.com/hromoklad

Sexuální strategie

Pojem sexuální strategie odkazuje na metodu formulace plánu k dosažení cílů muže. Sexuální strategie je amorální, ne nemorální, tedy žádné chování není inherentně správné nebo špatné. Zahrnuje tyto otázky:

Reálná sociální dynamika

Soudobá populární kultura je plná mýtů a založená na neustálém opakování mnohých lží, především o ženách. Budeme zde rozporovat mýtus, že jsou to v převážné většině čistá, dobrá a počestná stvoření, a že to jsou vždy muži, kteří je kazí. Ženy jsou dnešním mainsteamem objektivizovány a tím zbavovány zodpovědnosti za vlastní chování, především za své sexuální chování. Např. když se vyspí se známým děvkařem, je to vždy proto, že byl manipulativní a záludný, nikdy proto že by ji snad opravdu přitahoval. Že prý ji obelstil. Jako kdyby to šlo. A mnozí tomu opravdu věří. Nutí to k důkladnému zamyšlení, protože implikací je, že ženy chtějí spát s atraktivními muži, ale už ne s muži, kteří na své atraktivitě museli zapracovat.

To je důvod pro články o chování žen. Odhalování pravd. Ne, že jsou ženy horší než muži, ale že jsou mnohem horší, než tvrdí současný populární kulturně-idealistický úhel pohledu. Že ženy dokáží být děvky, veselit se na karuselu s čuráky dokud nenarazí do zdi a skončí s nějakým zoufalcem, kterého bude vysávat z peněz. Možná to zní jako misogynie, ale taková je jejich sexuální strategie. Ber nebo nech být. Růže pojmenovaná stokrát jinak…

Tento web bude publikovat politicky a sociologicky nekorektní články (a překlady) popisující toto chování, připomínající že nejde o dokonalá stvoření, že mají vlastní hlavu, vlastní agendu a vlastní sexuální strategii, a především budeme připomínat tak často zapomínaný fakt, že ženy nejsou a nikdy nebudou muži.

Základní témata

  1. Muži a ženy jsou geneticky odlišní, jak fyzicky tak mentálně. Odlišné role obou pohlaví se vyvinuly u všech savců. Lidé nejsou výjimkou.
  2. Muži se nakonec přestanou účastnit monogamní reprodukce, pokud jim z ní nebudou plynout žádné výhody.
  3. Biologickým důvodem pro maskulinitu je hormon testosteron. Environmentální změny redukují jeho koncentraci v tělech mužů a ti se takto stávají slabými a zženštilými.
  4. Hodnota ženy závisí především na její plodnosti a fyzické kráse.
    Hodnota muže závisí výrazně na prostředcích, kterými disponuje, jeho intelektu a charakteru.
  5. Socialismus, feminismus, kulturní Marxismus a rytířství sociální spravedlnosti ničí základ západní civilizace, rodinu, plošně snižuje plodnost a vyčerpává společnost.

Útočiště pro muže

Faktem je, že ženy nedokáží vystát myšlenku, že se muži scházejí a podobné věci probírají. Ani přitom tolik nezáleží na tématech, nebo jak politicky korektní budeme. Ženy chtějí infiltrovat, údávat tón, moderovat myšlenky a měnit obsah. Takoví bojovníci za práva mužů (MRA) se snaží být korektní ze všech svých sil a hádejte co?! Nefunguje to. Stejně jsou považováni za nenávistnou skupinu. Bez ohledu na to, jak moc ustoupí, nikdy to není dost. Ti co znají ženy a jejich hry (shit testy) vám řeknou, že svým zkoušením potlačit meze nechtějí ve skutečnosti vybojovat větší svobodu, moc, či kontrolu, ale chtějí někoho nebo něco, co se nepoddá, co vydrží, co jim bude oporou.

Mužská útočiště mizí, tento web chce být novým. Nebudeme se zaměřovat pouze na sebezlepšování, nebudeme líčit svět v pastelových barvách a nebudeme prskat politicky korektní polopravdy. Budeme hledat způsoby adaptovat se v tmavém a často nepřátelském světě, skutečném světě, za účelem nakročit lépe než většina ostatních mužů k úspěchům, ať už sexuálním, profesionálním nebo dle vašeho gusta. Mnohé z těchto věcí nemohou být politicky korektní už z principu.

TRP je terapeutický prostor. Pomáhá klukům vypořádat se s poznáním, že vše, co jim bylo říkáno, čemu doposud věřili, byly lži. Naivní otázky jako Jak na to, aby se se mnou holka vyspala? pomáhá přeformulovat na ty správné, např.: S jakými muži ženy spí, a jak se takovým můžu stát? Skrze ostré vtipy, nevybíravou kritiku, bez přikrášlování, pomáhá překonat fáze naštvání a zlosti, a transformuje sralbotky v muže, které by ženy opravdu mohly chtít. To co kdysi dělali otcové, vojna, šikana, sport, konflikty, a od čeho jsou dnešní kluci tak dobře chráněni.

Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to.

Nespravedlost budiž vaší ranní sprchou, utrpení vaší snídaní a porozumění realitě pravidelným šálkem kávy. Internalizujte, vnímejte. Tak zůstané vaše ostří nabroušené. Žádné fňukání. Bez pochopení a přijetí hořké reality nelze dělat informovaná rozhodnutí, která budou ve vašem nejlepším zájmu.